↓ Skip to Main Content
ГЛАВНАЯ Категория: УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ

Leodhasach An Tir Chein

Опубликован автором sw87mitkin

Capercaillie - Stinging Rain. And every folly I had in my youth. Is mo chairdean uile ri tamh. Capercaillie - Oran Do Loch Iall. Capercaillie - Milleadh Nam Braidhrean. Capercaillie - Leodhasach An Tir Chein. Capercaillie - Ma Theid Mise Tuilleagh.

Capercaillie - Aiilein Duinn. Capercaillie - Thiocfadh Leat Fanacht. Bha muirneach agam nam phaisd. Ach dachaigh bhith agam na chriochan. Under rule of the Father of Health. Togaidh mi fhathast na siuil rithe. Capercaillie - Maighdeannan Megaset.


Загрузка...

Capercaillie - Fear A Bhata. Авторизация на портале Нет аккаунта? Capercaillie - Crime Of Passion. Capercaillie - Little Do They Know. Leodhasach An Tir Chein.

Тексты песен Capercaillie

Gaelic Folk Song

Подробнее в видео:

Capercaillie - Leodhasach An Tir Chein with lyrics in description

Capercaillie - A' Racan A Bh' Againne with lyrics in description

Интересно:


Cha luiginn fuireach na phairt. Capercaillie - An T-Iarla Diurach. Capercaillie - An Gille Ban. Capercaillie - Fear A Bhata. Capercaillie - Four Stone Walls. My heart filled with hardship. Capercaillie - Leodhasach An Tir Chein.Capercaillie - At Dawn Of Day. Cha luiginn fuireach na phairt. Capercaillie - An Eala Bhan. With my wish to return every day. Chan iarrainn solas gu brath. Cha phill rium tuilleadh gach solas.Tha mi fo mhulad bho sheol mi. And laid beside my ancestors.Capercaillie - The Boy Who.


Top